Bilhuset i Hässleholm
Helsingborgsvägen 13, 281 47 Hässleholm

Tel: 0451 – 150 55
Mobil: 0708-249525
Fax: 0451 – 836 89
e-mail: stefan@bilhusethlm.com